Polski

Jak rozliczana jest energia elektryczna/gaz?

Jak wygląda faktura dla klienta?
 

Klient płaci na rzecz Vattenfall co miesiąc zaliczkę na poczet przypuszczalnej kwoty następnej faktury za energię elektryczną lub gaz. Te kwoty cząstkowe obliczane są przykładowo na podstawie zużycia rocznego, które klient podał podczas składania zamówienia na dostawę energii. Jeśli klient nie zna swojego rocznego zużycia, chętnie pomożemy mu w ustaleniu przypuszczalnej wielkości tego zużycia. W obliczeniach uwzględniana jest miesięczna opłata stała oraz obowiązująca dla danego klienta cena zużycia rozliczana za kilowatogodzinę.

Zaliczki wpłacane przez klienta są później uwzględniane w rozliczeniu zużycia. Rozliczenie zużycia przesyłamy klientowi raz do roku. Płatności dokonane przez klienta są zaliczane w rozliczeniu na poczet ogólnej kwoty faktury. W zależności od zużycia oraz dokonanych płatności w fakturze wyszczególniany jest zwrot nadpłaconej kwoty na korzyść klienta lub odpowiednia dopłata.

Na podstawie swojego rzeczywistego zużycia klient otrzymuje następnie plan płatności zaliczkowych na kolejny okres obrachunkowy.

W celu stwierdzenia rzeczywistego zużycia z reguły raz do roku właściwy operator sieci odczytuje u klienta stan licznika energii elektrycznej względnie gazu albo klient otrzymuje pisemne wezwanie z prośbą o samodzielne dokonanie odczytu.

Potwierdzenie umowy zawiera informację dla klienta, w którym miesiącu przesyłana jest faktura z rozliczeniem rocznego zużycia.

Proszę mieć na względzie, że językiem umowy jest język niemiecki i wszystkie dokumenty związane z umową, faktury oraz inna korespondencja są sformułowane wyłącznie w języku niemieckim.

Jak rozliczana jest energia elektryczna/gaz?

Klient płaci na rzecz Vattenfall co miesiąc zaliczkę na poczet przypuszczalnej kwoty następnej faktury za energię elektryczną lub gaz.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej

Jak można skontaktować się z nami?

Chętnie odpowiemy na pytania klienta w języku angielskim lub niemieckim.

Nasi konsultanci chętnie służą pomocą!

Jak można przejrzeć wszystkie informacje na naszej stronie internetowej w swoim własnym języku?

Poniżej przedstawiamy możliwości ustawienia języka w najczęściej stosowanych przeglądarkach.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej