ngimgLignoPlus: Alternatywne paliwo koncernu Vattenfall

Vattenfall jest wiodącym europejskim przedsiębiorstwem z branży energetycznej. Wydobywanie i wykorzystanie energii pochodzącej z węgla brunatnego jest ważną częścią składową naszego energetycznego miksu.

Węgiel brunatny jest jednym z najbardziej znaczących nośników energii w Europie. Jest on długoterminowo dostępny i w dużych ilościach bez dotacji wydobywany. Vattenfall eksploatuje w regionie Łużyc na wschodzie Niemiec własne kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego.

Więcej na naszej niemieckiej stronie

Około pięć procent rocznej ilości wydobycia przerabia Vattenfall w swoim zakładzie uszlachetniania na wysokowartościowe paliwa. Poprzez suszenie w systemie skojarzonej gospodarki energetycznej  oraz nadanie niskiej granulacji węglu brunatnemu w procesie uszlachetniania, osiąga się zwiększenie wartości opałowej oraz ulepszenie właściwości użytkowych.  

Wydajnie i ekonomicznie

LignoPlus jest drobnoziarnistym przemysłowym paliwem o wysokiej mocy grzewczej. Jego podobne, do zachowania paliw płynnych, właściwości umożliwiają nieskomplikowaną i czystą obsługę. Pył węgla brunatnego to bezpieczna alternatywa , generująca niskie koszty w stosunku do oleju opałowego, gazu ziemnego i węgla kamiennego. Paliwo to jest stosowane w wielu obszarach gospodarki, Vattenfall zaopatruje nim już ponad 250 palenisk swoich klientów handlowych.

Paleniska kotłowe

Spalanie pyłu węgla brunatnego w kotłach wodnych oraz parowych, komunalnych i przemysłowych ciepłowni oraz elektrociepłowni w celu wytwarzania gorącej wody, pary technologicznej i prądu, sprawdziło się jako wydajne i bezpieczne. Spalanie odbywa się przy użyciu specjalnych systemów palników pyłowych.

Schemat urządzenia w ciepłowni
Schemat urządzenia w elektrociepłowni

Spalanie procesowe

LignoPlus jest od wielu lat stosowany w paleniskach przemysłowych w celu wytwarzania gorących gazów służących do termicznych procesów osuszania, np. w przemyśle cementowym i wapienniczym jak też w wytwórniach mas bitumicznych. Modernizacja istniejących palenisk na eksploatację pyłu węgla brunatnego jest w zasadzie nieskomplikowana i może zostać przeprowadzona bez dłuższych czasów przestoju.

Schemat urządzenia w cementowni
Schemat urządzenia w zakładzie wapienniczym
Schemat urządzenia w suszarni
Schemat urządzenia w wytwórni mas bitumicznych

Państwa plusy z LignoPlus

  • wysoka ekonomiczność
  • przewidywalny rozwój cen
  • długoterminowe bezpieczeństwo dostaw
  • sprawdzona technika zastosowania

 

Wartości analityczne*    
Uziarnienie:
Nadziamo na 0,20 mm
Podziamo na 0,09 mm

w %
w %

 
> 13
> 40

Woda w % 10
Popiół w % 5
Części lotne w % 47
Siarka w % 0,6
Wartość opałowa w GJ/t 

21

 * długoletnie wartości średnie

Vattenfall Europe Mining AG jest certyfikowanym przedsiębiorstwem

    

Our Company

Vattenfall is one of Europe's largest generators of electricity and the largest producer of heat. Our main products are electricity, heat and gas.

Read more

Mining region

In the Lusatian mining region, Vattenfall is responsible for both the mining and refining of this domestic resource as well as for land recultivation after mining.

Read more

Refining plant Schwarze Pumpe

At Schwarze Pumpe industrial plant, Vattenfall refines high-quality fuels like briquettes, fluidized-bed lignite and LignoPlus.

Read more

Vattenfall Europe Mining AG

Energie Glossar

Infos von A-Z

Vattenfall Europe Mining AG
Veredlung
An der Heide
D-03130 Spremberg

Impressum